Jiddu Krishnamurti texts Jiddu Krishnamurti quotes and talks, 3000 texts in many languages. Jiddu Krishnamurti texts

Otázky a odpovědi: 14. Tvořivost

Co je skutečnou tvořivostí a jak se liší od té, kterou produkuje populární kultura?

To, co je obyčejně nazýváno kulturou, vytvořil člověk – obrazy, hudbu, literaturu, veškerou architekturu i zázraky techniky. A malíři, spisovatelé, básníci a tak dále se pravděpodobně považují za tvořivé. Zdá se, že všichni s touto populární představou tvořivého člověka souhlasíme. Mnoho věcí, které člověk vytvořil, je velmi krásných – obrovské katedrály, chrámy a mešity. Některé z nich jsou mimořádně nádherné a o lidech, již je postavili, nevíme nic. V dnešní době se však anonymita téměř vytratila. Anonymita doprovází jiný druh tvořivosti, jenž se nezakládá na úspěchu ani na penězích – dvacet osm milionů knih prodaných během deseti let!

Anonymita má velký význam. Nese v sobě odlišnou kvalitu. Osobní motivy, osobní postoje a osobní názory neexistují. Je přítomen pocit svobody, ze kterého pramení činnost.

Většina člověkem stvořené tvořivosti, jak to nazýváme, však pramení z toho, co známe. Slavní hudebníci, Beethoven, Bach a další vycházeli z toho, co znali. Spisovatelé a filozofové četli a z toho čerpali své poznatky. Ačkoliv rozvinuli svůj vlastní styl, vždy vycházeli z toho, co nashromáždili – z toho, co znali. A toto obvykle nazýváme tvořivostí.

Je to skutečně tvořivé? Nebo existuje jiný druh tvořivosti, který se rodí z osvobození se od toho, co známe? Protože pokud malujeme, píšeme nebo navrhujeme nějakou úchvatnou architekturu, pak naše činnost pramení z nahromaděných znalostí, jež si přinášíme z minulosti do přítomnosti. Existuje tedy tvořivost, která se absolutně odlišuje od činnosti, již tvořivostí obvykle nazýváme?

Existuje život a pohyb, jež nevycházejí z toho, co známe? To jest, existuje tvoření z mysli, která není zatížena životním stylem, vším tím společenským a ekonomickým tlakem? Existuje tvoření, jehož zdroj nalezneme v mysli, jež se osvobodila od toho, co známe?

Obvykle začínáme tím, co známe, a z toho při tvoření vycházíme. Existuje však tvořivý podnět či pohyb, který nevyužívá toho, co známe? V tomto stavu mysli nemusí být tvoření, tak jak je známe, nezbytné.

Lze považovat tvořivost za něco, čím mohou disponovat všichni, a nikoli pouze specialisté, profesionálové, nadaní a talentovaní lidé? Myslím si, že všichni můžeme mít tuto mimořádnou mysl, která je doopravdy oproštěna od břemen, jež na sebe člověk naložil. Z této rozumné, racionální a zdravé mysli vychází něco totálně odlišného, co se nemusí nutně vyjadřovat prostřednictvím maleb, literatury či architektury. Proč by také mělo dodržovat pouze tyto jednotvárné a fádní formy? Prozkoumáte-li to skutečně podrobně, pak zjistíte, že existuje stav mysli, který doopravdy není ovlivněn tíhou zkušeností. Zkušenosti poukazují na mysl, která stále tápe, ptá se a neustále cosi hledá, a razí si tak cestu temnotou s přáním překročit samu sebe.

Jestliže se do této otázky ponoříme celou svou myslí i srdcem, získáme úplnou a vyčerpávající odpověď. Tvořivost, kterou nevytvořil člověk, existuje. Je-li mysl mimořádně jasná a bez nejmenšího náznaku konfliktu, nachází se skutečně ve stavu tvoření. Nepotřebuje žádný projev, žádné naplnění, žádnou publicitu ani podobné nesmysly.

Otázky a odpovědi: 14. Tvořivost

Co je skutečnou tvořivostí a jak se liší od té, kterou produkuje populární kultura?

Jiddu Krishnamurti
otázky odpovědi osvietenie guru náboženství svoboda utrpenie Krišnamurti

suntzuart

the 48 laws of power