Jiddu Krishnamurti texts Jiddu Krishnamurti quotes and talks, 3000 texts in many languages. Jiddu Krishnamurti texts

Otázky a odpovědi: 22. Žvanění

Proč moje mysl neustále žvaní a proč je tak roztěkaná?

Položili jste někdy tuto otázku sami sobě? Proč je vaše mysl tak neklidná, proč neustále žvaní, přeskakuje z jedné věci na druhou, proč se chvíli baví tím a pak zase oním? Proč vaše mysl tlachá? A co s tím uděláte? Vaším okamžitým nutkáním je umět se ovládnout a přinutit se nežvanit. Dozorce, který si sám přikazuje: „Nesmím žvanit,“ je sám součástí žvanění. Vidíte, jak je vše nádherně propojené?

Co tedy uděláte? Můžete prozkoumat příčiny žvanění a nejspíš dospějete k závěru, že tato aktivita bývá součástí zaneprázdněné mysli. Mysl bývá zaneprázdněna ledasčím– sexem, televizí, vařením, uklízením domácnosti, fotbalem, chozením do kostela a tak dále – neustále se tedy něčím zabavuje. Proč ale musí být zaneprázdněna? Jestliže není zaneprázdněna, pak se nejspíš necítíte nejjistěji, a dokonce se i obáváte této prázdnoty. Cítíte se prázdní a ztracení a začínáte si uvědomovat, že se ve vašem nitru rozhostila nečekaná osamělost.

A tak, aby se mysl vyhnula této hluboké osamělosti se vší agónií, která ji doprovází, zaměstnává se vším možným vyjma této osamělosti. Poté však dochází k okamžiku, kdy se mysl začne zabývat i touto osamělostí. Mysl je zaneprázdněna okolními věcmi a utvrzuje se v přesvědčení, že je osamělá: „Jsem osamělá, to je moje potíž. Jak se mám s touto skutečností vyrovnat?“ Přemýšlíte o tom, jak jste nešťastní – takže jste se vrátili zpátky ke žvanění. Potom je nesmyslné ptát se, proč vaše mysl tlachá, proč není klidná a proč se nikdy ani na okamžik neoprostí od všech problémů. Ještě jednou opakuji, že toto mentální zaneprázdnění je výsledkem vašeho vzdělání a společenské podstaty vašeho života. Pokud si však uvědomíte, že vaše mysl žvaní, pak se zastavte, chvíli to pozorujte a uvidíte, co se stane. Vaše mysl žvaní. V pořádku, pozorujte to. Řekněte si: „V pořádku, žvaň si.“ Pokud tomu věnujete svou pozornost, znamená to, že se nesnažíte netlachat a nenařizujete si, že nesmíte, a tudíž to nepotlačujete, což je v tomto momentě nejmoudřejší. Jenom tomuto žvanění věnujte svou pozornost. Jestliže to uděláte, uvidíte, co se stane. Vaše mysl je jasná, a to je pravděpodobně vysněný stav každé „normální“a zdravé lidské bytosti.

Otázky a odpovědi: 22. Žvanění

Proč moje mysl neustále žvaní a proč je tak roztěkaná?

Jiddu Krishnamurti
otázky odpovědi osvietenie guru náboženství svoboda utrpenie Krišnamurti

suntzuart

the 48 laws of power